80letý jasan na Valech byl pokácen

20. 09. 2019
80letý jasan na Valech byl pokácen
80letý jasan na Valech byl pokácen

Litoměřice nedávno přišli o další ze starých, vzrostlých stromů, který jako jeden z mála poskytoval stín v blízkosti centra města.

Město Litoměřice ve své tiskové zprávě upozornilo obyvatele, že pro nahlédnutí do případného znaleckého posudku, který legitimizuje pokácení stromu, se mají osobně dostavit do kanceláře příslušného odboru.

Nerozumíme, proč město, disponující webovými stránkami i řadou kanálů na sociálních sítích, takové dokumenty nezveřejňuje rovnou v digitální podobě a neušetří tak využitím moderních technologií zájemcům čas i cestu.

A tak jsme se o to postarali za vás - znalecký posudek, fotodokumentaci i výpis z katastru naleznete zde:

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?