V pátek hlasujte pro budoucnost nemocnice!

06. 11. 2019
Tagy
V pátek hlasujte pro budoucnost nemocnice!
V pátek hlasujte pro budoucnost nemocnice!

„Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce?“

Takto zní otázka historicky prvního litoměřického referenda. Asi nemusíme zdůrazňovat, že za komplikovaným textem se schovává poměrně jednoduchá otázka, která měsíce rezonuje naším městem – má se prodávat nemocnice? Odpověď nám snad dá už páteční noc.

Pro vypsání referenda se vyjádřilo necelých 5 500 občanů, což je takřka 30 % všech oprávněných voličů. Takový silný hlas nelze ignorovat, přesto se současná koalice ve složení ODS, Severočeši, Sport a Zdraví snaží konání maximálně ztížit. Byl vybrán jen jeden den (ještě k tomu všední), netradičního termínu. Žádost o konání referenda společně s krajskými volbami 2020 byla zamítnuta – možným důvodem byla určitě skutečnost, že by do konání referenda nemohlo město konat žádné kroky s nemocnicí. Vše tedy nasvědčuje, že vedení doufá v neúspěch referenda a rychlý prodej.

Piráti přitom zveřejnili realistický sedmibodový plán pro litoměřickou nemocnici.

„Vše by se mělo odvíjet od nezávislých auditů a transparentního výběrového řízení na nové vedení nemocnice. K tomu je zapotřebí dostatek času a vypracovaná městská zdravotnická koncepce, která by nám určila minimální požadavky na městskou zdravotní péči,“

sdělil pirátský zastupitel Aleš Stibal.

Unáhlená privatizace nemocnice by mohla přinést nedozírné následky. Zkušenosti z obdobně velkých měst – například Mariánské Lázně a Sušice - ukazují, že jakmile se městská nemocnice ocitne v soukromých rukou, kvalita dostupné péče jde prudce dolů.

„Nemocnice v Sušici se komplikovaně vracela pod správu města, když nový majitel, Penta Hospital, v roce 2017 začala omezovat služby občanům. A tamní Piráti, jejichž zástupce byl nově zvolen jako jednatel upozorňují, jaká to pro ně byla velká životní lekce a jak je klíčové mít minimálně budovy ve vlastnictví města tak, abychom mohla být páka na provozovatele nemocnice případně,“

doplňuje Stibal. Je tedy důležité, abyste v pátek přišli a na otázku odpověděli ANO. Referendum je totiž závazné jen když přijde alespoň 35 % občanů a pro odpověď ANO se vyslovilo minimálně 25 % všech voličů města. Pokud dorazí všichni ti, kteří se podepsali pod petici (a alespoň polovina z nich někoho vezme s sebou) nemusí být budoucnost naší litoměřické nemocnice ztracena.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?