Vrtěti participativnim rozpočtem

28. 09. 2018
Tagy
Vrtěti participativnim rozpočtem
Vrtěti participativnim rozpočtem

Participativní rozpočet je nástroj, jak u občanů zvýšit zájem o dění ve městě, své okolí a veřejná prostranství. Skutečně to funguje. Má to ale jednu podmínku. Žadatel i město musí dodržovat schválená pravidla. To se nestalo v letošním roce v Litoměřicích. Těžko potom někoho přesvědčovat, že má smysl být aktivní a angažovat se. O co konkrétně ale jde? Základní škola LINGUA UNIVERSAL podala projekt nazvaný „Zelená oáza“. Nic proti samotnému projektu, který je sám o sobě pěkný. Problém je však jiný. Nyní napíšeme, co říkají pravidla participativního rozpočtu a porovnáme se skutečností.

Pravidla: Projekt bude respektovat stanovený maximální finanční limit. Pro rok 2018 je stanovena maximální částka ve výši 200 000 Kč včetně DPH. Skutečnost: Rozpočet projektu je 714.031,- Kč. Což by nevadilo, pokud má žadatel zajištěno financování z dalších zdrojů a doloží to čestným prohlášením, že má zdroje k dispozici. Skutečnost: Čestné prohlášení není doloženo. Dále se ukazuje, že jiné peníze nebudou a musí to zaplatit město. Tudíž Rada města odsouhlasí dalších 300.000 Kč k dofinancování projektu. Město tedy místo 200.000 Kč poskytlo 500.000 Kč. A projekt stále není dokončen, jak byl namalován a popsán.

Další věcí je, že projekt byl před hlasující veřejností prezentován jako celek a už nebylo zmíněno, že v roce 2018 budou provedeny pouze bourací práce, zatravnění a postaven altán. V písemné žádosti to sice zmíněno bylo, ale při veřejné prezentaci už nikoli. Všichni viděli pouze finální návrh, který však bude dokončen až v roce 2019, pokud na něho budou peníze. Aby bylo vše objektivní, mělo se veřejnosti odprezentovat, co má být uděláno v r. 2018 a jak by to mělo vypadat, pokud se to podaří dokončit v následujících letech.

Těžko nyní přesvědčovat občany, ať podávají do participativního rozpočtu své projekty a drží se pravidel. Když někdo musí a jiný ne, tak to zrovna moc motivující není.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?

Naši lidé

 • Lenka Simerská

  Lenka Simerská

  Nestačí se dívat a pak kritizovat. Na mnoho věcí nestačí ani být občansky aktivní. Pokud chceme něco změnit, je potřeba použít politické nástroje. A proto kandiduji. Litoměřice mají obrovský potenciál být moderním, čistým a zdravým městem. Bohužel ale v mnohém zůstává u slov. Jsem aktivní ve veřejném prostoru poměrně dlouho. Zajímá mě, jak žijeme, co dýcháme, co jíme, jak rodíme a vzděláváme děti, jaké máme podmínky k práci. Pro město chci nabídnout svoje zkušenosti i odbornost.
 • Kateřina Stojanová

  Kateřina Stojanová

  Věřím, že Litoměřice dokáží být místem pro spokojený život obyvatel všech věkových kategorií a proto by každá takováto věková skupina měla mít v našem zastupitelstvu své zastoupení. Můj nízký věk mě zvýhodňuje v tom, že se pohybuji mezi mladými Litoměřičany, znám jejich problémy a tužby s městem spojené a chtěla bych tak být spojkou mezi nimi a vedením města. Jsem přesvědčená, že mladí jsou budoucností našeho města a měli by tak dostat podíl na místním rozhodování.
 • Renata Vášová

  Renata Vášová

  Pokud chci něco ve svém okolí změnit, je třeba se aktivně zapojovat do aktivit a pozic, ze kterých mohu tyto změny ovlivňovat. Otevřenost, transparentnost, diskuse a rozvoj občanské společnosti, solidarity, aktivismu a komunit - tam bychom měli město směřovat.