Nemělo by se vedení města po prohraném referendu zamyslet nad svým dalším pokračováním?

08. 11. 2019
Nemělo by se vedení města po prohraném referendu zamyslet nad svým dalším pokračováním?
Nemělo by se vedení města po prohraném referendu zamyslet nad svým dalším pokračováním?

V pátek 8. listopadu 2019 proběhlo v Litoměřicích místní referendum o osudu městské nemocnice. Pro odmítnutí privatizace nemocnice hlasovalo 96 % zúčastněných. Jedná se o historicky první referendum, které se nekoná v den řádných voleb a díky účasti 52 % je platné. Litoměříčtí občané tedy jasně odmítli snahu vedení města nemocnici prodat.

“Jestli bychom si z referenda měli v konečném důsledku něco odnést, tak to, že na radnici musí sedět lidé, kteří nakládají s majetkem města hospodárně, dle vůle obyvatel. Je ke zvážení současného vedení radnice, které snahy proti privatizaci bojkotovala, zda-li by v kontextu zmíněného ve své pozici mělo setrvat.” říká předsedkyně mistního sdružení Piratů Kateřina Stojanová.

Piráti mají prvky přímé demokracie v programu a jako jediná strana je i na sobě uplatňují. Proto jsme nadšeni zájmem občanské společnosti o naše město a jsme rádi, že se občané zapojili do místního referenda a jasně dali najevo, jak chtějí nakládat s nemocnicí. Občané by měli mít právo rozhodovat o svém městě a ne jen delegovat tuto pravomoc na volené zástupce. Místní referenda jsou způsob, jak si vyzkoušet fungování přímé demokracie, které vede k převedení moci a zodpovědnosti na občany, což Piráti podporují.

“Dík patří Petičnímu výboru, který dokázal vyburcovat občany k aktivitě. Závaznost místních referend právě pro nedostatečnou účast oprávněných voličů nebývá pravidlem a proto za obdiv určitě stojí hojná účást, kdy občané Litoměřic dali jasně najevo, že jim není lhostejný osud jejich města, i když jim radnice házela klacky pod nohy”, říká místopředseda místního sdružení Litoměřice Michal Ketner.

Ilustrační fotka je vypůjčená z webu města.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?