Mgr. Radim Ježek

Politická příslušnost: Strana zelených

Zaměstnání: vedoucí oddělení řízení kvality

Proč kandiduji: U Zelených jsem od r. 2014, kdy jsem se rozhodl vstoupit do strany před komunálními volbami. Přišlo mě správné, když už za nějakou stranu kandiduji, tak být jejím členem. Co chci prosazovat v komunální politice. Určitě to bude důraz na životní prostředí. Proto bych se po volbách v roce 2018 rád zapojil do činnosti komise životního prostředí. Jezdím ve volném čase na kole a vnímám, že je v našem městě prostor na mnoho vylepšení v cyklodopravě. Tomu bych se také rád věnoval.

Další informace: Jsem členem Českého svazu ochránců přírody, Asociace strážců přírody ČR a Milešovského spolku přátel přírody. V mládí jsem byl u skautů. Z koníčků bych uvedl ještě turistiku a kynologii. U Zelených v současné době zastávám pozici člena Krajské revizní komise a Republikové rady Zelených.

Proč jsem u Zelených: Zelení jsou stranou, která má velký akcent na environmentální témata. Tím je jedinečná a byl to jeden z důvodů, proč jsem do ní vstupoval. Vymezování se na pravolevá témata a umístění na politickém spektru v tomto pohledu, přísluší jiným stranám. Mimo ochrany životního prostředí vidím jako velké téma Zelených transparentnost. Vnímám, že transparentní chování nelze prosazovat jen navenek, ale musí prvotně fungovat i uvnitř naší strany. Proto jsem se rozhodl být členem Krajské revizní komise. A jsem rád, že Zelení se skutečně otevřeně chovají. Máme transparentní účet, naši zastupitelé na webu zveřejňují svá majetková přiznání (byť jim to zákon neukládá) a schůze jsou i pro veřejnost. Transparentnost je také to, co nás spojuje s Piráty a proto má naše koalice smysl.

V litoměřické komunální politice vnímám Zelené jako skutečnou opozici, která se snaží neustále prosazovat své programové věci. Věřím, že i po dalších volbách dostaneme v koalici s Českou pirátskou stranou od voličů dostatečný mandát, aby v litoměřickém zastupitelstvu byly zastoupeny strany, které budou prosazovat environmentální témata a hlídat transparentní městské hospodaření.

Naši lidé

 • Lenka Simerská

  Lenka Simerská

  Nestačí se dívat a pak kritizovat. Na mnoho věcí nestačí ani být občansky aktivní. Pokud chceme něco změnit, je potřeba použít politické nástroje. A proto kandiduji. Litoměřice mají obrovský potenciál být moderním, čistým a zdravým městem. Bohužel ale v mnohém zůstává u slov. Jsem aktivní ve veřejném prostoru poměrně dlouho. Zajímá mě, jak žijeme, co dýcháme, co jíme, jak rodíme a vzděláváme děti, jaké máme podmínky k práci. Pro město chci nabídnout svoje zkušenosti i odbornost.
 • Kateřina Stojanová

  Kateřina Stojanová

  Věřím, že Litoměřice dokáží být místem pro spokojený život obyvatel všech věkových kategorií a proto by každá takováto věková skupina měla mít v našem zastupitelstvu své zastoupení. Můj nízký věk mě zvýhodňuje v tom, že se pohybuji mezi mladými Litoměřičany, znám jejich problémy a tužby s městem spojené a chtěla bych tak být spojkou mezi nimi a vedením města. Jsem přesvědčená, že mladí jsou budoucností našeho města a měli by tak dostat podíl na místním rozhodování.
 • Renata Vášová

  Renata Vášová

  Pokud chci něco ve svém okolí změnit, je třeba se aktivně zapojovat do aktivit a pozic, ze kterých mohu tyto změny ovlivňovat. Otevřenost, transparentnost, diskuse a rozvoj občanské společnosti, solidarity, aktivismu a komunit - tam bychom měli město směřovat.