Mgr. Petr Krňák

Politická příslušnost: Strana zelených

Zaměstnání: učitel

Proč kandiduji: Oblasti, ve kterých mohu pomoci, jsou dostupné a kvalitní školství, zdravé a bezpečné prostředí pro děti i dospělé, dobré podmínky pro trávení volného času pro všechny generace.

Další informace: Narodil jsem se před 53 lety v Litoměřicích a mimo několika let učitelování v Polepech a Roudnici nad Labem jsem našemu městu věrný. Zájem o přírodu mě dostal až na Univerzitu Karlovu - obor učitelství biologie a matematiky. První kontakty s problematikou ochrany přírody a životního prostředí, organizací Brontosaurus a Českým svazem ochránců přírody, mě ovlivnily na celý život. Základní škola, kde učím více jak 20 let se pyšní titulem EKOŠKOLA. Podmínkou udělení titulu je mimo jiné dobře fungující spolupráce žáků, učitelů i dalších zaměstnanců. Většinu zbývajícího času trávím se svou rodinou, nejraději venku, na výletech, na kole, na lyžích. Protože mi není lhostejné, jak se v našem městě žije, pomáhám svými zkušenostmi v poradních orgánech Rady města - Komisi výchovy a vzdělávání.

Naši lidé

 • Lenka Simerská

  Lenka Simerská

  Nestačí se dívat a pak kritizovat. Na mnoho věcí nestačí ani být občansky aktivní. Pokud chceme něco změnit, je potřeba použít politické nástroje. A proto kandiduji. Litoměřice mají obrovský potenciál být moderním, čistým a zdravým městem. Bohužel ale v mnohém zůstává u slov. Jsem aktivní ve veřejném prostoru poměrně dlouho. Zajímá mě, jak žijeme, co dýcháme, co jíme, jak rodíme a vzděláváme děti, jaké máme podmínky k práci. Pro město chci nabídnout svoje zkušenosti i odbornost.
 • Kateřina Stojanová

  Kateřina Stojanová

  Věřím, že Litoměřice dokáží být místem pro spokojený život obyvatel všech věkových kategorií a proto by každá takováto věková skupina měla mít v našem zastupitelstvu své zastoupení. Můj nízký věk mě zvýhodňuje v tom, že se pohybuji mezi mladými Litoměřičany, znám jejich problémy a tužby s městem spojené a chtěla bych tak být spojkou mezi nimi a vedením města. Jsem přesvědčená, že mladí jsou budoucností našeho města a měli by tak dostat podíl na místním rozhodování.
 • Renata Vášová

  Renata Vášová

  Pokud chci něco ve svém okolí změnit, je třeba se aktivně zapojovat do aktivit a pozic, ze kterých mohu tyto změny ovlivňovat. Otevřenost, transparentnost, diskuse a rozvoj občanské společnosti, solidarity, aktivismu a komunit - tam bychom měli město směřovat.