MUDr. Lucie Horáková

Politická příslušnost: nezávislá za Zelené

Zaměstnání: Lékařka EUC Klinika Ústí nad Labem, odbornosti – rehabilitace, konzervativní podiatrie, sportovní medicína

Proč kandiduji: Zajímá mě řešení formy „pronájmu“ městské nemocnice, zimní údržba komunikací ve městě, možnost založení nového lesního hřbitova, celkové dořešení cyklodopravy ve městě, kvalita a hustota zeleně ve městě a podpora témat udržitelného rozvoje v rámci města.

Další informace: Ačkoliv pracuji nyní v Ústí nad Labem, téměř celý život žiji v Litoměřicích. Protože mi nikdy nebylo jedno co a jak se kolem děje, byla jsem například v roce 2011 mezi zakládajícími členy skupiny Občané proti kalům a nyní jsem členem jedné z pracovních skupin Zdravého města. Jsem také autorem návrhu Bosé stezky v rámci participativního rozpočtu města Litoměřice 2017. Strana zelených je mi proto blízká nejen svým enviromentálním zaměřením, ale i politickými prioritami.

Naši lidé

 • Lenka Simerská

  Lenka Simerská

  Nestačí se dívat a pak kritizovat. Na mnoho věcí nestačí ani být občansky aktivní. Pokud chceme něco změnit, je potřeba použít politické nástroje. A proto kandiduji. Litoměřice mají obrovský potenciál být moderním, čistým a zdravým městem. Bohužel ale v mnohém zůstává u slov. Jsem aktivní ve veřejném prostoru poměrně dlouho. Zajímá mě, jak žijeme, co dýcháme, co jíme, jak rodíme a vzděláváme děti, jaké máme podmínky k práci. Pro město chci nabídnout svoje zkušenosti i odbornost.
 • Kateřina Stojanová

  Kateřina Stojanová

  Věřím, že Litoměřice dokáží být místem pro spokojený život obyvatel všech věkových kategorií a proto by každá takováto věková skupina měla mít v našem zastupitelstvu své zastoupení. Můj nízký věk mě zvýhodňuje v tom, že se pohybuji mezi mladými Litoměřičany, znám jejich problémy a tužby s městem spojené a chtěla bych tak být spojkou mezi nimi a vedením města. Jsem přesvědčená, že mladí jsou budoucností našeho města a měli by tak dostat podíl na místním rozhodování.
 • Renata Vášová

  Renata Vášová

  Pokud chci něco ve svém okolí změnit, je třeba se aktivně zapojovat do aktivit a pozic, ze kterých mohu tyto změny ovlivňovat. Otevřenost, transparentnost, diskuse a rozvoj občanské společnosti, solidarity, aktivismu a komunit - tam bychom měli město směřovat.