PhDr. Lenka Simerská

Politická příslušnost: Strana zelených

Zaměstnání: odborná garantka, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Proč kandiduji: Nestačí se dívat a pak kritizovat. Na mnoho věcí nestačí ani být občansky aktivní. Pokud chceme něco změnit, je potřeba použít politické nástroje. A proto kandiduji. Litoměřice mají obrovský potenciál být moderním, čistým a zdravým městem. Bohužel ale v mnohém zůstává u slov. Jsem aktivní ve veřejném prostoru poměrně dlouho. Zajímá mě, jak žijeme, co dýcháme, co jíme, jak rodíme a vzděláváme děti, jaké máme podmínky k práci. Pro město chci nabídnout svoje zkušenosti i odbornost.

Další informace: Vystudovala sociologii a sociální politiku na Fakultě sociálních věd Karlovy Univerzity v Praze. Pracuje jako socioložka s 15ti letou praxí ve zpracování výzkumů, analýz, evaluací, HR auditů, tvorbě metodik a expertní činnosti a také poradenství a lektorování pro soukromou i veřejnou sféru v ČR i v zahraničí. Působí v projektech pro zlepšování podmínek na trhu práce, rovné příležitosti, work-life balance a využití plného potenciálu lidských zdrojů. Od roku 2014 se navíc věnuje individuální koučovací praxi. Žije v Litoměřicích, kde se zapojuje do komunitních aktivit. Je organizátorkou pravidelné podzimní akce Umění Země, která spojuje umění s vnímáním přírody a relaxací pro celou rodinu. Organizuje a moderuje besedy k aktuálním otázkám. V roce 2009 dala impulz vzniku sdružení rodičů Waldorfská iniciativa Litoměřice o.s., kde také organizovala přednášky a vzdělávací a komunitní akce s tematikou výchovy.

V lednu 2017 byla zvolena do Rady krajské organizace Zelených. V rámci Ústeckého kraje se zasazuje o větší zapojení žen do politiky a veřejného života, sociální odpovědnost firem (SCR), dále o podporu malého podnikání s důrazem na vazbu k regionu a příležitosti pro drobné podnikatele a živnostníky, zvláště ženy, které tak mohou řešit nepříznivou situaci na trhu práce. Za důležitou považuje pro náš kraj také podporu zdravého sociálního dialogu a téma tzv. důstojné mzdy. Od roku 2014 působí v Komisi Zdravého města a Místní agendy 21 při MěÚ Litoměřice a tuto agendu považuje za osvědčený nástroj zapojení občanů do rozhodování o tom, v jakém prostředí budou žít.

Úzce spolupracuje se zastupitelkou kraje Faxe v Dánsku, Camillou Meyer, se kterou se pravidelně vzájemně navšťěvují. V Dánsku čerpá zkušenosti z fungování komunální a krajské politiky, řešení zdravotní situace obyvatel na úrovni města, vzdělávání, a sociálně-enviromentálních programů. Velmi inspirativní je hlavně praktické fungování dánské demokracie a vyspělost komunikace, kdy protistrany vedou dialog nikoli nenávistný osobní boj. Camilla Meyer v Litoměřicích prezentovala tvorbu zdravotního plánu kraje Faxe a od nás si naopak odvezla inspiraci pro model školního stravování, které nyní v rámci svého mandátu realizuje.

Naši lidé

 • Lenka Simerská

  Lenka Simerská

  Nestačí se dívat a pak kritizovat. Na mnoho věcí nestačí ani být občansky aktivní. Pokud chceme něco změnit, je potřeba použít politické nástroje. A proto kandiduji. Litoměřice mají obrovský potenciál být moderním, čistým a zdravým městem. Bohužel ale v mnohém zůstává u slov. Jsem aktivní ve veřejném prostoru poměrně dlouho. Zajímá mě, jak žijeme, co dýcháme, co jíme, jak rodíme a vzděláváme děti, jaké máme podmínky k práci. Pro město chci nabídnout svoje zkušenosti i odbornost.
 • Kateřina Stojanová

  Kateřina Stojanová

  Věřím, že Litoměřice dokáží být místem pro spokojený život obyvatel všech věkových kategorií a proto by každá takováto věková skupina měla mít v našem zastupitelstvu své zastoupení. Můj nízký věk mě zvýhodňuje v tom, že se pohybuji mezi mladými Litoměřičany, znám jejich problémy a tužby s městem spojené a chtěla bych tak být spojkou mezi nimi a vedením města. Jsem přesvědčená, že mladí jsou budoucností našeho města a měli by tak dostat podíl na místním rozhodování.
 • Renata Vášová

  Renata Vášová

  Pokud chci něco ve svém okolí změnit, je třeba se aktivně zapojovat do aktivit a pozic, ze kterých mohu tyto změny ovlivňovat. Otevřenost, transparentnost, diskuse a rozvoj občanské společnosti, solidarity, aktivismu a komunit - tam bychom měli město směřovat.