Mgr. Kateřina Szaffnerová

Politická příslušnost: Strana zelených

Zaměstnání: třídní učitelka ve Svobodné základní škole, o.p.s.

Proč kandiduji: Již řadu let se zabývám alternativním školstvím a není mi lhostejný stav veřejných škol na Litoměřicku. Svou prací pomáhám vést jedinou waldorfskou školu v Ústeckém kraji.

Další informace: Dětství jsem strávila v Křešicích u Litoměřic, a tudíž jsem měla ten dar, moci strávit školní léta na venkovské škole. Myslím, že v mé profesní dráze to byly rozhodující léta. Již od dětství jsem toužila následovat své „průvodce“, kteří svou otevřenou náručí dokázali nejen předat vědomosti, ale také postoje k životu. Naše tři děti mě naučily trpělivosti a pokoře. Dva synové prošli domácí školou. Nejmladší dcera strávila předškolní léta v Lesním klubu Svatojánek, kde jsem působila jako průvodce.

V roce 2009 jsem se připojila ke skupině rodičů, kteří založili v roce 2014 první základní školu s waldorfským vzdělávacím programem v Ústeckém kraji. V loňském roce jsem se stala druhou třídní učitelkou naší školy. Splnil se mi tak sen, provázet žáky smysluplným vzdělávání, které umožní respektovat jejich individuální potřeby. Mou aprobací je učitelství pro první stupeň ZŠ a magisterský titul jsem získala na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2017. V současné době si doplňuji tříletý seminář pro waldorfské učitele v Praze. Do Strany zelených jsem vstoupila v roce 2017. Je to jediná politická strana, ve které jsem byla členem.

Naši lidé

 • Lenka Simerská

  Lenka Simerská

  Nestačí se dívat a pak kritizovat. Na mnoho věcí nestačí ani být občansky aktivní. Pokud chceme něco změnit, je potřeba použít politické nástroje. A proto kandiduji. Litoměřice mají obrovský potenciál být moderním, čistým a zdravým městem. Bohužel ale v mnohém zůstává u slov. Jsem aktivní ve veřejném prostoru poměrně dlouho. Zajímá mě, jak žijeme, co dýcháme, co jíme, jak rodíme a vzděláváme děti, jaké máme podmínky k práci. Pro město chci nabídnout svoje zkušenosti i odbornost.
 • Kateřina Stojanová

  Kateřina Stojanová

  Věřím, že Litoměřice dokáží být místem pro spokojený život obyvatel všech věkových kategorií a proto by každá takováto věková skupina měla mít v našem zastupitelstvu své zastoupení. Můj nízký věk mě zvýhodňuje v tom, že se pohybuji mezi mladými Litoměřičany, znám jejich problémy a tužby s městem spojené a chtěla bych tak být spojkou mezi nimi a vedením města. Jsem přesvědčená, že mladí jsou budoucností našeho města a měli by tak dostat podíl na místním rozhodování.
 • Renata Vášová

  Renata Vášová

  Pokud chci něco ve svém okolí změnit, je třeba se aktivně zapojovat do aktivit a pozic, ze kterých mohu tyto změny ovlivňovat. Otevřenost, transparentnost, diskuse a rozvoj občanské společnosti, solidarity, aktivismu a komunit - tam bychom měli město směřovat.