Kateřina Stojanová

Zaměstnání: studentka

Proč kandiduji: Věřím, že Litoměřice dokáží být místem pro spokojený život obyvatel všech věkových kategorií a proto by každá takováto věková skupina měla mít v našem zastupitelstvu své zastoupení. Můj nízký věk mě zvýhodňuje v tom, že se pohybuji mezi mladými Litoměřičany, znám jejich problémy a tužby s městem spojené a chtěla bych tak být spojkou mezi nimi a vedením města. Jsem přesvědčená, že mladí jsou budoucností našeho města a měli by tak dostat podíl na místním rozhodování.

Další informace: Narodila jsem se v Litoměřicích, kde také stále žiji a studuji na Gymnáziu Josefa Jungmanna. Odmalička jsem činná zejména v kulturní oblasti, kterou město nabízí - jsem členkou místního dívčího pěveckého sboru Puellae Cantantes, který Litoměřice pravidelně reprezentuje na řadě mezinárodních soutěžích a rovněž jsem se mnoho let herecky angažovala v divadelním souboru Mladivadlo při ZUŠ Litoměřice. Během svého středoškolského studia jsem absolvovala řadu mimoškolních aktivit, které mi poskytly vhled do širších oblastí. Zúčastnila jsem se programu Univerzity Karlovy v Praze “Juniorská univerzita: humanitně-společenské zaměření” a rovněž jsem byla členkou projektu “Studentská simulace zastupitelstva”, pořádaného Agorou CE o.p.s., který mi poskytl školení o fungování komunální politiky, seznámila jsem se s problémy místní samosprávy a veřejné správy, byla jsem součástí simulovaného zastupitelstva města a podílela jsem se na vytváření a prosazování návrhů usnesení tohoto zastupitelstva. Věřím, že nabité zkušenosti bych dokázala maximálně využít i v zastupitelstvu reálném.