Mgr. Kateřina Stibalová

Zaměstnání: sociální pracovnice, terapeutka, adiktoložka

Proč kandiduji: V Litoměřicích jsem vyrostla a přes 20 let zde pracuji s lidmi. Jsem jejich každodenní součástí a vadí mi politické směřování a způsob vedení našeho města. Z posledních let jsem získávala stále jasnější pocit o nárůstu vybraného směrování investic ve městě tak, aby finančně prosperovali pouze někteří vyvolení. Tato situace mě vybudila natolik, že již nechci jen přihlížet a stěžovat si. Jsem člověk pragmatický; vím, že se politické přemýšlení nezmění ze dne na den, ale chci této přeměně pomoci. Chci, aby všichni občané měli stejné možnosti, bez úplatků a “známých”. Chci měnit politiku ve městě tak, aby sousloví “zastupitel města” opravdu znamenalo, že při rozhodování myslím na město jako celek a nejen na své priority.

Další informace: Vyrostla jsem v Litoměřicích, v 90. letech jsem odešla do Teplic na SOU, což do velké míry určilo můj následný život. Maturovala jsem opět v Litoměřicích na 1. KŠPA, po dobu studia jsem si po večer vydělávala jako servírka. Po maturitě a jedné krátkodobé práci jsem začala dojíždět na Pražskou psychoterapeutickou fakultu a nastoupila v 19 letech do Kontaktního centra Litoměřice (tehdy Abúze club). Zde jsem pod Vedením supervizorky pochopila složitost a mnoho vrstev oboru závislostí. Nastoupila jsem do psychoterapeutického výcviku. V té době jsem poznala současného manžela, který mě plně podpořil, stejně jako mí rodiče a já po 5 letech práce nastoupila na denní studium Pražské vysoké školy psychosociálních studií na obor sociální práce se zaměřením na psychoterapii a komunikaci. Po bakalářském studiu a 2 letech práce s cílovou skupinou poruch příjmu potravy, jsem se vrátila do kontaktního centra. Poté se mi postupně narodili 2 synové a já při rodičovské dovolené dostudovala Mgr. studium. Od roku 2012 jsem zpět v práci jako vedoucí služeb terénní program, kontaktní centrum a v posledních letech také primární prevence.

Práce s lidmi užívajícími návykové látky znamená práci s hledajícími, často mladistvými, práci s lidmi, kteří se snaží vyrovnat s různými traumaty a práce s lidmi, kteří se snaží zbavit závislosti a celoživotně abstinovat. Tato práce mi dává pohled na svět možností změny pokud lidé dostanou podporu a tuto důvěru v proces změn a růstu chci vnést i do politického přemýšlení.

Zájmy: rodina, bylinky, četba nejen odborná, ale i sci-fi a fantasy, permakultura, pěší výlety po kopcích, v posledních letech též politika.

Oblasti v komunální politice, které mě prozatím zajímaly vycházely z mé práce, rodiny a zájmů. Jde o financování formou dotací nejen v sociálních službách, ale i kultuře a sportu (zde jsem zastáncem podpory především sportovních nevýkonnostních sportů), zajištění zdravotní péče, startovací bydlení, prostupné bydlení.