Jiří Pospíšil

Politická příslušnost: nezávislý za Zelené

Zaměstnání: OSVČ, zahradník

Proč kandiduji: Protože mám vizi světa, ve kterém bych chtěl žít a jsem vděčný, že žiji ve společenském systému, který dosud každému člověku umožňuje se o tuto vizi zasadit. Podtrhl bych, že možnost občana spolupodílet se není odvěké právo a je třeba tyto atributy demokracie neustále hájit.Toto moje angažmá je občanské minimum, které mohu udělat.

Na základě svých zkušeností jsem dospěl k závěru, že to co na městské demokracii nejvíce kulhá, je právo občana na informaci. Na nezkreslenou informaci zájmovými skupinami. Bez toho se občan nemá šanci ve volbách správně rozhodnout, kdo ho má zastupovat. Radniční zpravodaj, který ze zákona k tomu má sloužit, neplní tuto veřejnoprávní funkci!

Naši lidé

 • Lenka Simerská

  Lenka Simerská

  Nestačí se dívat a pak kritizovat. Na mnoho věcí nestačí ani být občansky aktivní. Pokud chceme něco změnit, je potřeba použít politické nástroje. A proto kandiduji. Litoměřice mají obrovský potenciál být moderním, čistým a zdravým městem. Bohužel ale v mnohém zůstává u slov. Jsem aktivní ve veřejném prostoru poměrně dlouho. Zajímá mě, jak žijeme, co dýcháme, co jíme, jak rodíme a vzděláváme děti, jaké máme podmínky k práci. Pro město chci nabídnout svoje zkušenosti i odbornost.
 • Kateřina Stojanová

  Kateřina Stojanová

  Věřím, že Litoměřice dokáží být místem pro spokojený život obyvatel všech věkových kategorií a proto by každá takováto věková skupina měla mít v našem zastupitelstvu své zastoupení. Můj nízký věk mě zvýhodňuje v tom, že se pohybuji mezi mladými Litoměřičany, znám jejich problémy a tužby s městem spojené a chtěla bych tak být spojkou mezi nimi a vedením města. Jsem přesvědčená, že mladí jsou budoucností našeho města a měli by tak dostat podíl na místním rozhodování.
 • Renata Vášová

  Renata Vášová

  Pokud chci něco ve svém okolí změnit, je třeba se aktivně zapojovat do aktivit a pozic, ze kterých mohu tyto změny ovlivňovat. Otevřenost, transparentnost, diskuse a rozvoj občanské společnosti, solidarity, aktivismu a komunit - tam bychom měli město směřovat.