Mgr. Jana Pazderková

Politická příslušnost: nezávislá za Piráty

Zaměstnání: učitelka a výchovný poradce na SŠ a SOU

Proč kandiduji: Účast na studentské výzvě Vyjdi ven, která se konala 15. března 2018, mě motivovala k vyššímu zájmu o jednání ústavních činitelů ČR i politiku obecně; Piráti pro mě představují optimální možnost, jak se zapojit do ovlivňování naší politické a společenské situace.

Další informace: V Litoměřicích jsem se narodila a v současnosti zde žiji pátým rokem. Vystudovala jsem PedF MU v Brně, obor ČJ-AJ, 17 let učím a poslední 2 roky se navíc věnuji výchovnému poradenství. V pomoci mladým lidem nejen s výukovými problémy, ale i psychickými bloky, rodinným i sociálním zázemím spatřuji velký smysl už z hlediska vývoje budoucích generací . Proto bych podpořila vznik Centra zdraví v Litoměřicích. Mezi mé zájmy patří jazyky, psychologie, psychoanalýza, filozofie, film, umění, zvířata a toulání krajinou blízkou i vzdálenou.

Chci vést konstruktivní dialog, do politiky vnést slušnost a etiku.

Naši lidé

 • Lenka Simerská

  Lenka Simerská

  Nestačí se dívat a pak kritizovat. Na mnoho věcí nestačí ani být občansky aktivní. Pokud chceme něco změnit, je potřeba použít politické nástroje. A proto kandiduji. Litoměřice mají obrovský potenciál být moderním, čistým a zdravým městem. Bohužel ale v mnohém zůstává u slov. Jsem aktivní ve veřejném prostoru poměrně dlouho. Zajímá mě, jak žijeme, co dýcháme, co jíme, jak rodíme a vzděláváme děti, jaké máme podmínky k práci. Pro město chci nabídnout svoje zkušenosti i odbornost.
 • Kateřina Stojanová

  Kateřina Stojanová

  Věřím, že Litoměřice dokáží být místem pro spokojený život obyvatel všech věkových kategorií a proto by každá takováto věková skupina měla mít v našem zastupitelstvu své zastoupení. Můj nízký věk mě zvýhodňuje v tom, že se pohybuji mezi mladými Litoměřičany, znám jejich problémy a tužby s městem spojené a chtěla bych tak být spojkou mezi nimi a vedením města. Jsem přesvědčená, že mladí jsou budoucností našeho města a měli by tak dostat podíl na místním rozhodování.
 • Renata Vášová

  Renata Vášová

  Pokud chci něco ve svém okolí změnit, je třeba se aktivně zapojovat do aktivit a pozic, ze kterých mohu tyto změny ovlivňovat. Otevřenost, transparentnost, diskuse a rozvoj občanské společnosti, solidarity, aktivismu a komunit - tam bychom měli město směřovat.