Mgr. Jana Haslingerová

Politická příslušnost: nezávislá za Zelené

Zaměstnání: školní psycholožka

Proč kandiduji: Protože je pro mne samozřejmé zajímat se o to, kde žiji, o lidi i prostředí. O své kořeny, místo, odkud pochází moji předkové a kde budou žít mé děti a snad i vnuci. Protože jsou hodnoty, které považujeme za samozřejmé, jako slušné mezilidské chování, čistá voda a vzduch, a já si myslím, že je potřeba se o ně starat a chránit je.

Další informace: V Litoměřicích žiji od svých 10 let. Pracuji v pedagogicko-psychologickém poradenství, momentálně na základních školách v našem kraji jako školní psycholožka. Denně se setkávám s problémy žáků, rodin, učitelů i samotného vzdělávacího systému. Snažím se věci měnit k lepšímu v mantinelech daných současným pojetím školy. Pracuji také průběžně v poradenství, zejména pro partnerské problémy a pro vývoj dítěte od narození přes batole, předškolní výchovu až ke školní zralosti. Pracovala jsem v prvním mateřském centru v Litoměřicích, vedla jsem vlastní kurzy pro rodiče a cvičení pro batolata a laktační poradenství. Své znalosti si neustále doplňuji v souladu s nejnovějšími poznatky v mém oboru. Blízké je mi myšlení v souvislostech a tedy i uvažování „ekologické“, v původním širším významu.

Co mohu nabídnout: V zastupitelstvu bych ráda nabídla své zkušenost ze školství a individuálního poradenství, znalost vzdělávacích potřeb a bariér, a svou zkušenost z práce s učiteli, žáky, matkami a s rodinami. Chci se zasadit, aby v Litoměřicích dobře fungovalo mateřské centrum a poradenské a preventivní služby.

Naši lidé

 • Lenka Simerská

  Lenka Simerská

  Nestačí se dívat a pak kritizovat. Na mnoho věcí nestačí ani být občansky aktivní. Pokud chceme něco změnit, je potřeba použít politické nástroje. A proto kandiduji. Litoměřice mají obrovský potenciál být moderním, čistým a zdravým městem. Bohužel ale v mnohém zůstává u slov. Jsem aktivní ve veřejném prostoru poměrně dlouho. Zajímá mě, jak žijeme, co dýcháme, co jíme, jak rodíme a vzděláváme děti, jaké máme podmínky k práci. Pro město chci nabídnout svoje zkušenosti i odbornost.
 • Kateřina Stojanová

  Kateřina Stojanová

  Věřím, že Litoměřice dokáží být místem pro spokojený život obyvatel všech věkových kategorií a proto by každá takováto věková skupina měla mít v našem zastupitelstvu své zastoupení. Můj nízký věk mě zvýhodňuje v tom, že se pohybuji mezi mladými Litoměřičany, znám jejich problémy a tužby s městem spojené a chtěla bych tak být spojkou mezi nimi a vedením města. Jsem přesvědčená, že mladí jsou budoucností našeho města a měli by tak dostat podíl na místním rozhodování.
 • Renata Vášová

  Renata Vášová

  Pokud chci něco ve svém okolí změnit, je třeba se aktivně zapojovat do aktivit a pozic, ze kterých mohu tyto změny ovlivňovat. Otevřenost, transparentnost, diskuse a rozvoj občanské společnosti, solidarity, aktivismu a komunit - tam bychom měli město směřovat.