Ing. Jan Hrkal

Politická příslušnost: Strana zelených

Zaměstnání: pracující důchodce, technik ve státní správě

Proč kandiduji: „Vadí mi upřednostňování osobních a skupinových (klientelismus) zájmů na úkor rozvoje města a jeho občanů. Personálně nemám rád hlupáky a arogantní jednání. V současnosti jsem opoziční zastupitel a člen sportovní komise. Chci změnu - nesyslit, ale sloužit.

Další informace: Kromě velké rodiny (1+3+2+1 = žena, synové, vnučky, vnuk) je můj zájem zaměřen na pohyb, sport a jeho podporu - předseda TJ Sokol Pokratice – Litoměřice z.s. a cvičitel. Dále mě baví cestování, práce v přírodě a četba. Vzdělání: VŠ – elektrofakulta VA Brno – počítače. Postgraduál ČVUT a VŠE Praha - specializace na projektování velkých systémů, analýzu a řízení. Práce v městské samosprávě od r. 1990 jako nezávislý. Od roku 2008 člen Strany zelených. Moje výzvy a témata : podpora zdraví a pohybových aktivit bez rozdílu věku a sociálních podmínek, udržitelný rozvoj, efektivní hospodaření, aktivizace občanství jako základní podmínka rozvoje města.

Naši lidé

 • Lenka Simerská

  Lenka Simerská

  Nestačí se dívat a pak kritizovat. Na mnoho věcí nestačí ani být občansky aktivní. Pokud chceme něco změnit, je potřeba použít politické nástroje. A proto kandiduji. Litoměřice mají obrovský potenciál být moderním, čistým a zdravým městem. Bohužel ale v mnohém zůstává u slov. Jsem aktivní ve veřejném prostoru poměrně dlouho. Zajímá mě, jak žijeme, co dýcháme, co jíme, jak rodíme a vzděláváme děti, jaké máme podmínky k práci. Pro město chci nabídnout svoje zkušenosti i odbornost.
 • Kateřina Stojanová

  Kateřina Stojanová

  Věřím, že Litoměřice dokáží být místem pro spokojený život obyvatel všech věkových kategorií a proto by každá takováto věková skupina měla mít v našem zastupitelstvu své zastoupení. Můj nízký věk mě zvýhodňuje v tom, že se pohybuji mezi mladými Litoměřičany, znám jejich problémy a tužby s městem spojené a chtěla bych tak být spojkou mezi nimi a vedením města. Jsem přesvědčená, že mladí jsou budoucností našeho města a měli by tak dostat podíl na místním rozhodování.
 • Renata Vášová

  Renata Vášová

  Pokud chci něco ve svém okolí změnit, je třeba se aktivně zapojovat do aktivit a pozic, ze kterých mohu tyto změny ovlivňovat. Otevřenost, transparentnost, diskuse a rozvoj občanské společnosti, solidarity, aktivismu a komunit - tam bychom měli město směřovat.