Mgr. Helena Učíková Lendacká

Politická příslušnost: nezávislá za Zelené

Zaměstnání: pedagožka, trenérka paměti, spolek Lipen

Proč kandiduji: Chci podpořit Stranu zelených, její program a cíle, se kterými souzním – čisté a bezpečné město pro naše děti, rozvoj komunitního života, zdravé životní prostředí. Velmi bych si přála zrušení hazardu v našem městě, nejen jeho omezování. Patologické hráčství způsobuje mnoho finančních a psychických škod nejen samotnému hráči, hráčce, ale také jejich okolí a celé rodině, hlavně dětem, které jsou v této nezáviděníhodné situaci nevinně. Gamblerství samozřejmě způsobuje problémy nejen zasaženým rodinám, ale i celé společnosti, jde ruku v ruce s chudobou a v moderní společnosti by pro něj proto nemělo být místo.

Další informace: Vystudovala jsem Anglický jazyk a Výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, věnuji se vzdělávání dospělých a dětí, organizuji aktivity spolku LiPen působícího při litoměřické knihovně. Jsem certifikovanou trenérkou paměti. Narodila jsem se a s rodinou žiji v Litoměřicích, ráda cestuji, čtu a setkávám se s lidmi.

Naši lidé

 • Lenka Simerská

  Lenka Simerská

  Nestačí se dívat a pak kritizovat. Na mnoho věcí nestačí ani být občansky aktivní. Pokud chceme něco změnit, je potřeba použít politické nástroje. A proto kandiduji. Litoměřice mají obrovský potenciál být moderním, čistým a zdravým městem. Bohužel ale v mnohém zůstává u slov. Jsem aktivní ve veřejném prostoru poměrně dlouho. Zajímá mě, jak žijeme, co dýcháme, co jíme, jak rodíme a vzděláváme děti, jaké máme podmínky k práci. Pro město chci nabídnout svoje zkušenosti i odbornost.
 • Kateřina Stojanová

  Kateřina Stojanová

  Věřím, že Litoměřice dokáží být místem pro spokojený život obyvatel všech věkových kategorií a proto by každá takováto věková skupina měla mít v našem zastupitelstvu své zastoupení. Můj nízký věk mě zvýhodňuje v tom, že se pohybuji mezi mladými Litoměřičany, znám jejich problémy a tužby s městem spojené a chtěla bych tak být spojkou mezi nimi a vedením města. Jsem přesvědčená, že mladí jsou budoucností našeho města a měli by tak dostat podíl na místním rozhodování.
 • Renata Vášová

  Renata Vášová

  Pokud chci něco ve svém okolí změnit, je třeba se aktivně zapojovat do aktivit a pozic, ze kterých mohu tyto změny ovlivňovat. Otevřenost, transparentnost, diskuse a rozvoj občanské společnosti, solidarity, aktivismu a komunit - tam bychom měli město směřovat.