Dominika Pražáková, DiS

Zaměstnání: na volné noze

Proč kandiduji: Litoměřice jsou pro mě sebevědomé, zdravě pulzující, živé město a moc bych si přála aby to tak zůstalo i nadále, proto bych ráda působila v oblasti rozvoje turismu a tak napomohla místním podnikatelům, kteří působí v oblasti kultury a pohostinství. Město Litoměřice a jeho okolí má, co se kulturních památek a okolní přírody týče, co nabídnout a pevně věřím, že rozvoj turismu napomůže dalšímu zviditelnění města, které tak může nadále růst co se ekonomické úrovně týče.

Další informace: Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu v Roudnici nad Labem a v současné době působím v oblasti bankovnictví a investic - tato činnost mi zabere nejvíce času. Má práce obnáší komunikaci s klienty jak tuzemskými, tak zahraničními, a dobrou orientaci ve finanční sféře. Tato práce není jen stereotypní činností, jak se na první pohled může zdát, ale nutí mě být neustále ve střehu a učit se stále novým věcem. Dalším významným předmětem mého zájmu je cestovní ruch a mezilidské vztahy, což dokládá má průvodcovská činnost a spolupráce na projektech zaměřených na tuto problematiku, kterých jsem se účastnila a pomáhala s organizací. Co se volného času týče, ten trávím cestováním po České republice, ale občas vyjedu i za hranice. Mám ráda proaktivní styl života a tak se snažím vyhledávat stále nové aktivity, které mě mohou znalostně či duševně obohatit.