1. ustanovující zasedání Zastupitelstva města

01. 11. 2018
1. ustanovující zasedání Zastupitelstva města
1. ustanovující zasedání Zastupitelstva města

Dne 1. 11. 2018 se uskutečnilo 1. ustanovující veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřice. Na stranu koalice usedli nově zvolení zástupci z ODS, Severočeši Litoměřice a Sport a zdraví Litoměřice, zatímco opozičními zastupiteli se stali zvolení kandidáti z hnutí ANO 2011, KSČM a z našeho Zeleno-Pirátského koaličního uskupení.

Přestože se především první polovina nesla především v obřadním duchu vykonávání slibů a ověřování mandátů jednotlivých členů, zasedání jsme se zúčastnili již s konkrétním vyhotoveným požadavkem, a to s návrhem na zřízení majetkového výboru při Zastupitelstvu města, který měl ideálně nahradit Majetkovou komisi při Radě města. Náš důvod byl prostý - majetková komise z náplně své činnosti doporučuje Zastupitelstvu města Litoměřic (ne Radě města) jak rozhodovat při majetkoprávních úkonech ve vztahu k nemovitostem. Předseda Majetkové komise vystupuje na jednání Zastupitelstva a nikoli na Radě města. Pokud by měla být zachována dosavadní činnost Majetkové komise, považujeme pouze za logické, aby se jednalo o výbor Zastupitelstva a ne komisi Rady (byť historicky se jedná o komisi). Statut komise Rady je však s ohledem na reálnou činnost nelogický a s ohledem na kompetence zákona o obcích by se dle nás mělo jednat o výbor. Bohužel však tato vize neprošla skrze hlasování a nebude tak realizována.

Při jednání o obsazení výboru pirátský lídr naší kandidátky Aleš Stibal usiloval o pozici předsedy Kontrolního výboru, kterou tradičně zastává vždy zástupce z opozičního spektra Zastupitelstva (v minulosti tento post zastával předseda litoměřické KSČM Jaroslav Růžička jako uvolněný, tedy placený jako plný pracovní úvazek). Úkolem tohoto výboru je kontrola plnění usnesení zastupitelstva, kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a plnění dalších kontrolních úkolů, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Z našeho předchozího vyjednávání s lídrem ANO 2011 Tomášem Sarnovským jsme byli informováni o skutečnosti, že i oni mají o tuto pozici vážný zájem. O podporu jsme proto předem požádali ODS i Severočechy, kteří odmítli s argumentem, že ctí výsledky voleb, v nichž ANO získalo větší počet mandátů. Podporu nám tak z pozice koalice přislíbilo jen Sport a zdraví. Z hlasování nakonec tato pozice připadla Mgr. Jiřímu Adámkovi z hnutí ANO. Jsme rádi, že v tomto volebním období bude předseda toho výboru neuvolněný zastupitel.

“Přestože první zasedání nelze hodnotit z hlediska našich priorit ryze pozitivně, jsme odhodlaní vykonávat naší opoziční pozici i nadále produktivně a pracovat ve prospěch občanů a města jako takového”, zhodnotil situaci Aleš Stibal.

Předmětem diskuze byla i realizace přechodu pro chodce v ulici Českolipská. Náš “zelený” zastupitel Ing. Hrkal apeloval na kompetentní orgány města, že je potřeba takové projekty nejdříve projednávat jak se samotnými občany, tak s Dopravní komisí, neboť on sám zaznamenal již cca 20 připomínek k technickému řešení, které osobně nepovažuje za optimální.

Závěrem vznesl prosbu rovněž další “zelený” zastupitel Petr Panaš a to ve věci dřívějšího zasílání materiálů k projednávání Zastupitelstva města opozičním zastupitelům, a to zejména těch velkého rozsahu, alespoň s 9 denním předstihem (doposud zasíláno 7 dnů před jednáním zastupitelstva). Nově zvolený starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč slíbil, že tak bude v rámci možností činěno.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?

Naši lidé

 • Lenka Simerská

  Lenka Simerská

  Nestačí se dívat a pak kritizovat. Na mnoho věcí nestačí ani být občansky aktivní. Pokud chceme něco změnit, je potřeba použít politické nástroje. A proto kandiduji. Litoměřice mají obrovský potenciál být moderním, čistým a zdravým městem. Bohužel ale v mnohém zůstává u slov. Jsem aktivní ve veřejném prostoru poměrně dlouho. Zajímá mě, jak žijeme, co dýcháme, co jíme, jak rodíme a vzděláváme děti, jaké máme podmínky k práci. Pro město chci nabídnout svoje zkušenosti i odbornost.
 • Kateřina Stojanová

  Kateřina Stojanová

  Věřím, že Litoměřice dokáží být místem pro spokojený život obyvatel všech věkových kategorií a proto by každá takováto věková skupina měla mít v našem zastupitelstvu své zastoupení. Můj nízký věk mě zvýhodňuje v tom, že se pohybuji mezi mladými Litoměřičany, znám jejich problémy a tužby s městem spojené a chtěla bych tak být spojkou mezi nimi a vedením města. Jsem přesvědčená, že mladí jsou budoucností našeho města a měli by tak dostat podíl na místním rozhodování.
 • Renata Vášová

  Renata Vášová

  Pokud chci něco ve svém okolí změnit, je třeba se aktivně zapojovat do aktivit a pozic, ze kterých mohu tyto změny ovlivňovat. Otevřenost, transparentnost, diskuse a rozvoj občanské společnosti, solidarity, aktivismu a komunit - tam bychom měli město směřovat.