Tisková zpráva k aktuální situaci povolebního vyjednávání

17. 10. 2018
Tagy
Tisková zpráva k aktuální situaci povolebního vyjednávání
Tisková zpráva k aktuální situaci povolebního vyjednávání

Dnes, 17. 10. 2018, bylo v Litoměřicích v ranních hodinách definitivně podepsáno memorandum o budoucí koaliční spolupráci. Na straně vedoucí pozice tak v zastupitelstvu města usednou zástupci z vítězné ODS, Severočeši - Litoměřice a Sport a zdraví. Všechny tři politické subjekty zastávaly tatáž postavení i v předchozích čtyřech letech, čili nedojde ke kýžené změně, ve kterou jsme doufali. Čelní představitelé těchto stran, Ladislav Chlupáč, Lukas Wünsch a Václav Červín, si tak de facto stvrdili své pozice, aniž by o svých krocích předem informovali ostatní politická uskupení, kterým voliči udělili nezanedbatelný počet mandátů v orgánu města, a kterým zahrnutí do povolebního vyjednávání přislíbili, včetně nás.

“Základem pro konstruktivní spolupráci je dobrá komunikace, sdílení informací a věcná diskuse o záměrech. Dobré vztahy se nebudují tak, že se věci dozvíme ex-post z médií. Společná koalice je připravena ke spolupráci, tam kde to programové body umožňují, což jsme také na všech jednáních s vítěznou ODS zdůraznili”, říká lídryně Zelených Lenka Simerská.

Pokud má být správa města postavena na funkčních demokratických principech, očekávali bychom, že komunikace s deklarovanými opozičními zastupiteli bude přímá a bez zbytečných prodlev, které se zejména ze strany ODS ukázaly býti doposud klíčovými, přestože jimi uváděným důvodem byla upřednostňovaná aktivita v rámci konajícího se 2. kola senátních voleb. Nekvitujeme ani kumulaci funkcí, která vznikne u potenciálních místostarostů a to v podobě nově nabyté pozici senátora v případě pana Chlupáče, poslaneckého mandátu v případě pana Krejzy a jednatele společnosti Zahrady Čech v případě pana Wünsche.

“Ve vedeních měst se historicky již mnohokrát prokázalo, že souběžnost jednotlivých politických pověření je neefektivní a z dlouhodobého hlediska nepřináší užitek,” okomentoval skutečnost lídr zeleno-pirátské kandidátky Aleš Stibal.

Zelení a Piráti budou nicméně nadále trvat na svých vybraných pozicích ve výborech a komisích, a to zejména na funkci předsedy kontrolního výboru, kterou by měl ideálně zastávat pirátský nominant Aleš Stibal.

EDIT: Ladislav Chlupáč, lídr ODS, se dnes, 18. 10. 2018, telefonicky spojil s Ales Stibal a za skutečnost, že nás o vzniku nové koalice neinformoval dle předchozí domluvy, se omluvil. Snažíme se být opozicí konstruktivní, proto omluvu přijímáme a panu Chlupáčovi za ní děkujeme.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?

Naši lidé

 • Lenka Simerská

  Lenka Simerská

  Nestačí se dívat a pak kritizovat. Na mnoho věcí nestačí ani být občansky aktivní. Pokud chceme něco změnit, je potřeba použít politické nástroje. A proto kandiduji. Litoměřice mají obrovský potenciál být moderním, čistým a zdravým městem. Bohužel ale v mnohém zůstává u slov. Jsem aktivní ve veřejném prostoru poměrně dlouho. Zajímá mě, jak žijeme, co dýcháme, co jíme, jak rodíme a vzděláváme děti, jaké máme podmínky k práci. Pro město chci nabídnout svoje zkušenosti i odbornost.
 • Kateřina Stojanová

  Kateřina Stojanová

  Věřím, že Litoměřice dokáží být místem pro spokojený život obyvatel všech věkových kategorií a proto by každá takováto věková skupina měla mít v našem zastupitelstvu své zastoupení. Můj nízký věk mě zvýhodňuje v tom, že se pohybuji mezi mladými Litoměřičany, znám jejich problémy a tužby s městem spojené a chtěla bych tak být spojkou mezi nimi a vedením města. Jsem přesvědčená, že mladí jsou budoucností našeho města a měli by tak dostat podíl na místním rozhodování.
 • Renata Vášová

  Renata Vášová

  Pokud chci něco ve svém okolí změnit, je třeba se aktivně zapojovat do aktivit a pozic, ze kterých mohu tyto změny ovlivňovat. Otevřenost, transparentnost, diskuse a rozvoj občanské společnosti, solidarity, aktivismu a komunit - tam bychom měli město směřovat.