Rozhovor s Olgou Richterovou

26. 08. 2018
Tagy
Rozhovor s Olgou Richterovou
Rozhovor s Olgou Richterovou

Jak se díváš na nízké procento žen ve vrcholové politice, potažmo na nízký zájem žen o politiku obecně?

Dnes už se dívám zevnitř. Pozoruji, jak hodně kolektivu prospívá, když je smíšený. Ostatně, stejné tak tomu politickému společenství svědčí i jiná rozmanitost - věková, místní, životní… V rozhodování o tom, co se děje s naším zdravotnickým a sociálním systémem a kam míří z obcí a krajů peníze určené pro mateřské a základní školy, bych si přála víc žen (které tu práci reálně vykonávají).

Nízký zájem si vysvětluji tím, jak málo si lidé obecně uvědomují, co všechno je vlastně politika. Třeba počet dětí na učitelku, nebo špatné platy a rozlišování odbornosti u zdravotnich sester - to všechno je předmětem politiky. Zbytečně nás poškozuje, že ženy se silným vhledem do problematiky a velkým osobním nasazením o vstup do politiky nestojí. Přitom existuje spousta témat jako porodnictvi, ústavní péče o velmi malé děti, zohledňování nových poznatků o fungování mozku v základním školství apod., kde se mohou zapojit. Nemusí to ale být jen témata bližší ženám, to pole působnosti je přirozeně mnohem širší.

Co tě přivedlo do politiky a k Pirátům?

Motorem mi zprvu bylo neuvěřitelně arogantní rozkrádání Prahy 10, kde jsem bydlela. Pak jsme dali dohromady aktivní partu sousedů se zájmem o naši obec a to už byl jen krůček k překročení hranice od angažované občanky ke člence strany.

Jsi z práce ve Sněmovně překvapená, zklamaná nebo naopak potěšená?

Do Sněmovny přišli Piráti po lítých předvolebních bojích plných napadání a ostré rétoriky. Proto nás na začátku překvapila nečekaně pozitivni atmosféra. Většina lidí se na Vás usmívá, všichni se uctivě zdraví, všichni jsou k vám slušní. Přesto brzy člověk zjistí, že je třeba mít se na pozoru a hlídat si, co řekne, co udělá, za co se postaví, co podepíše. Je to trochu zvláštní - taková ostříží noblesa.

Jaké jsou tvé priority jako poslankyně a čeho bys chtěla do konce mandátu dosáhnout?

Mojí hlavní prioritou je dostupné a sociální bydlení. Povinností opozice je důsledně sledovat fungování státu, což se v mém případě týká Úřadu práce a České správy sociálního zabezpečení, kam spadají důchody. Hodně se také věnuji náhradní rodinné i ústavní péči a zajištění osob se zdravotním postižením.

Jak jsi zmínila, jedním z tvých témat je pravě rodina. Co ohrožuje stabilní a zdravou rodinu?

Aby rodina dobře fungovala, potřebuje vedle bydlení a nezbytných financí především právní jistotu. Náš stát ale dopustil šílené věci například v exekučním řádu. Máme-li 863 tisíc dlužníků a 4,5 milionu exekucí, tak se problematika sociálního vyloučení, ale i přímého ohrožení pádem do chudoby týká klidně i dvou milionů lidí. Navíc v téhle pasti vázne zároveň spousta věřitelů. Mnozí živnostníci i malé firmy se dostávají do obrovských potíží právě kvůli tomu, že jim jiné nezaplatí. Piráti chtějí prosadit zavedení teritoriality exekutorů a novelizaci insolvenčního zákona tak, aby skutečně umožnil oddlužení většího počtu lidí. Ale to už je odbočka k Ministerstvi spravedlnosti.

Pojďme zpět k rodinám jako takovým. Co můžeme dělat hned?

V programovém prohlaseni nové vlddy se pie, Ze Ministerstvo práce a sociálních věcí bude intenzivně podporovat rozvoj veřejných služeb pro rodinu. Tuto obecnou deklaraci lze nejspíš přeložit jako navýšení dotačního titulu Rodina. Z něj se na jednu stranu financují různá mateřská centra, ale také sociálně aktivizační služby pro rodiny v potížích, tedy služby, které mají předejít těm nejhorším průšvihům a přetnout různé začarované kruhy. A právě tyto služby dnes nesmírně trpí tím, že není víceleté financování a tudíž není možné dloudhobě plánovat a odvádět kvalitní komunitní práci. Trvalé řešení se tak dnes zbytečně prodražuje, ačkoli by tomu mělo být naopak.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?

Naši lidé

 • Lenka Simerská

  Lenka Simerská

  Nestačí se dívat a pak kritizovat. Na mnoho věcí nestačí ani být občansky aktivní. Pokud chceme něco změnit, je potřeba použít politické nástroje. A proto kandiduji. Litoměřice mají obrovský potenciál být moderním, čistým a zdravým městem. Bohužel ale v mnohém zůstává u slov. Jsem aktivní ve veřejném prostoru poměrně dlouho. Zajímá mě, jak žijeme, co dýcháme, co jíme, jak rodíme a vzděláváme děti, jaké máme podmínky k práci. Pro město chci nabídnout svoje zkušenosti i odbornost.
 • Kateřina Stojanová

  Kateřina Stojanová

  Věřím, že Litoměřice dokáží být místem pro spokojený život obyvatel všech věkových kategorií a proto by každá takováto věková skupina měla mít v našem zastupitelstvu své zastoupení. Můj nízký věk mě zvýhodňuje v tom, že se pohybuji mezi mladými Litoměřičany, znám jejich problémy a tužby s městem spojené a chtěla bych tak být spojkou mezi nimi a vedením města. Jsem přesvědčená, že mladí jsou budoucností našeho města a měli by tak dostat podíl na místním rozhodování.
 • Renata Vášová

  Renata Vášová

  Pokud chci něco ve svém okolí změnit, je třeba se aktivně zapojovat do aktivit a pozic, ze kterých mohu tyto změny ovlivňovat. Otevřenost, transparentnost, diskuse a rozvoj občanské společnosti, solidarity, aktivismu a komunit - tam bychom měli město směřovat.