Vyjádření: Privatizace městské nemocnice

19. 03. 2019
Tagy
Vyjádření: Privatizace městské nemocnice
Vyjádření: Privatizace městské nemocnice

Z posledního usnesení Rady města Litoměřice vyplynul další postup ve věci městské nemocnice. V srpnu minulého roku zastavil ÚOHS koncesní řízení, z nějž měl vzejít strategický partner, který měl naší nemocnici zajistit z pozice provozovatele další rozvoj. Další rozhodnutí o osudu tohoto zdravotnického zařízení padlo nedávno na Radě města Litoměřice 11. 3. 2019, která zahájila pod vedením místostarosty Karla Krejzy (ODS) privatizaci.

Obávám se, že privatizace nemocnice může vážným způsobem ohrozit dostupnost zdravotní péče v celém litoměřickém okrese.

komentuje situaci poslanec Pirátů Mikuláš Peksa zvolený za Ústecký kraj.

Piráti řízení dlouhodobě kritizují. Již od převodu na akciovou společnost se rozhodování konalo netransparentní cestou, v rámci tajného hlasování Zastupitelstvu města. Participovat na diskuzi nebylo umožněno ani široké veřejnosti, ani personálu nemocnice. Pochybně působilo i samotné koncesní řízení v minulém roce, v němž nebyla prodloužena lhůta pro podávání nabídek, byť byl tento krok žádán a následně kvitován, což napadl i samotný antimonopolní úřad.

Pirátský zastupitel Aleš Stibal k tomu říká:

Návrh sledujeme a v případě pochybností o procesu budeme činit příslušné kroky. Rada musí transparentně zdůvodnit svůj postup.


Celé znění rozhodnutí Rady města

153/6/2019

Rozhodnutí o dalších krocích ohledně Nemocnice Litoměřice a.s.

RM přijímá toto rozhodnutí:

a) RM bere na vědomí předloženou bodovou zprávu „Základní alternativy postupu při získání partnera pro společnost Nemocnice Litoměřice, a.s.“ vypracovanou JUDr. Mariannou Svobodovou, Duška & Svobodová advokátní kancelář. Zpráva předkládá a popisuje další možné efektivní alternativy postupu pro získání partnera Nemocnice Litoměřice, a.s.

b) RM po projednání stanovuje v rámci přípravné fáze transakce směřující k získání strategického partnera Nemocnice Litoměřice, a.s. další postup z navržených variant bodové zprávy „Základní alternativy postupu při získání partnera pro společnost Nemocnice Litoměřice, a.s.“ vypracovanou JUDr. Mariannou Svobodovou, Duška & Svobodová advokátní kancelář, a to rozpracovat podrobněji variantu uvedenou v článku 2 této zprávy – PRODEJ 100 % AKCIÍ NEMOCNICE LITOMĚŘICE, A.S. PARTNEROVI.

c) RM ukládá Karlu Krejzovi zajistit zadání vypracovat druhý znalecký posudek na ocenění 100 % akcií společnosti Nemocnice Litoměřice a.s., a to společností Ernst & Young, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26705338.

d) RM ukládá JUDr. Marianně Svobodové, Duška & Svobodová advokátní kancelář, zrevidovat a navrhnout vhodnou úpravu stávajících smluvních vztahů mezi Městem Litoměřice a Nemocnicí Litoměřice, a.s. s ohledem na budoucí možnou změnu akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s., a to Smlouvy o nájmu nemovitostí č. SOC/00060/2017 a Smlouvy č. SOC/00082/2019 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Litoměřice.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?