Povolební vyjednávání Zelených a Pirátů

08. 10. 2018
Tagy
Povolební vyjednávání Zelených a Pirátů
Povolební vyjednávání Zelených a Pirátů

Výsledky voleb jsou již od soboty sečteny, nyní nastává období povolebního vyjednávání mezi jednotlivými politickými subjekty, ze kterého by mělo vzejít nové složení vedení a orgánů města. S 11,1% hlasů obdržela naše koalice 4 mandáty, díky čemuž jsme se stali v Litoměřicích třetím nejsilnějším uskupením, za což patří voličům velký dík!

Plně akceptujeme výsledek demokratických voleb, proto jsme jako první oslovili k jednání ODS, jakožto stranu vítěznou, nicméně vzhledem k postupu jejich leadera a zároveň kandidáta do senátu, Ladislava Chlupáče, do druhého kola senátních voleb, jsme nuceni vyčkat s diskuzí na příští týden. Pevně věříme, že ODS chce skutečně naprosto vážně jednat o složení vedení radnice a bude se primárně zabývat jednotlivými programovými body.

Naší obavou totiž zůstává, abychom nebyli svědky opakující se situace z komunálních voleb 2014, kdy zde měla koalice převahu pouze jednoho hlasu. Následně byla leaderovi KSČM udělena placená funkce předsedy kontrolního výboru na radnici, čímž komunisté de facto přestali být opoziční stranou.

Pokud ODS složí koalici se Severočechy a uskupením Sport a zdraví, opět budou v situaci pouze jednoho hlasu navíc, čímž reálně hrozí, že bude-li některý ze zastupitelů chybět, nebudou mít většinu. Toto riziko, byť je legitimní, by však nemělo být eliminováno právě handlem s komunisty.

Je nezadatelným právem vítěze vést jednání a pokud má dostatečný koaliční potenciál, tak s partnery vládnout. My se však i nadále hodláme držet linie naší předem deklarované povolební strategie, ve které jsme se zavázali, že nebudeme spolupracovat se stranami, se kterými máme závažný etický problém, tedy s KSČM a s SPD, která nakonec nezískala ani jeden mandát.

Pevně věříme a doufáme, že i ostatní politická uskupení budou mít stejný pohled na věc.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?

Naši lidé

 • Lenka Simerská

  Lenka Simerská

  Nestačí se dívat a pak kritizovat. Na mnoho věcí nestačí ani být občansky aktivní. Pokud chceme něco změnit, je potřeba použít politické nástroje. A proto kandiduji. Litoměřice mají obrovský potenciál být moderním, čistým a zdravým městem. Bohužel ale v mnohém zůstává u slov. Jsem aktivní ve veřejném prostoru poměrně dlouho. Zajímá mě, jak žijeme, co dýcháme, co jíme, jak rodíme a vzděláváme děti, jaké máme podmínky k práci. Pro město chci nabídnout svoje zkušenosti i odbornost.
 • Kateřina Stojanová

  Kateřina Stojanová

  Věřím, že Litoměřice dokáží být místem pro spokojený život obyvatel všech věkových kategorií a proto by každá takováto věková skupina měla mít v našem zastupitelstvu své zastoupení. Můj nízký věk mě zvýhodňuje v tom, že se pohybuji mezi mladými Litoměřičany, znám jejich problémy a tužby s městem spojené a chtěla bych tak být spojkou mezi nimi a vedením města. Jsem přesvědčená, že mladí jsou budoucností našeho města a měli by tak dostat podíl na místním rozhodování.
 • Renata Vášová

  Renata Vášová

  Pokud chci něco ve svém okolí změnit, je třeba se aktivně zapojovat do aktivit a pozic, ze kterých mohu tyto změny ovlivňovat. Otevřenost, transparentnost, diskuse a rozvoj občanské společnosti, solidarity, aktivismu a komunit - tam bychom měli město směřovat.