Poučme se ze Sušice aneb soukromá firma není garantem zachování zdravotní péče ani provozuschopnosti nemocnice

27. 04. 2019
Tagy
Poučme se ze Sušice aneb soukromá firma není garantem zachování zdravotní péče ani provozuschopnosti nemocnice
Poučme se ze Sušice aneb soukromá firma není garantem zachování zdravotní péče ani provozuschopnosti nemocnice

V roce 2015 rozhodlo zastupitelstvo města Sušice, že pronajme Sušickou nemocnici soukromé firmě s očekáváním, že se město zbaví problémů, které s provozem nemocnice mělo. Hlavním důvodem bylo podle tehdejšího vedení města zejména personální zajištění provozu. S tím souvisela i potřeba navýšení mezd tak, aby personál z nemocnice neodcházel. Ztráta nemocnice byla tehdy z pohledu rozpočtu města relativně malá, cca 5,5 milionu korun.

Město Sušice bylo rádo, že se našel partner NEMOS SOKOLOV s.r.o., který slíbil zajistit stávající rozsah péče. Zdálo se, že je po problémech. Bohužel opak se stal pravdou. NEMOSu se vůbec nepodařilo nemocnici stabilizovat a rozsah péče začal postupně snižovat, a to bez jakékoliv komunikace s městem. Na straně města ale také chyběly kontroly a vynucení dodržování podmínek, které byly sjednány ve smlouvě. V roce 2017 provoz přebírá PENTA Hospitals CZ, s.r.o., která koupila 100% podíl v NEMOS SOKOLOV s.r.o. Bohužel situace se s příchodem nového provozovatele ještě zhoršila. V tento moment trpělivost místních občanů přetekla a začali vytvářet tlak jak na provozovatele, tak i na vedení města. Situace postupně vyústila k vytvoření dvou petic, poslední z nich s názvem “Petice za záchranu malých nemocnic” se nyní projednává v Senátu, přičemž ji podpořili i občané města Litoměřice. Nemocnice Sušice byla velkým tématem v podzimních komunálních volbách, které přivedlo do místní politiky Piráty. Těm se povedlo domluvit na koalici a záhy se rozjela jednání mezi Pentou, městem a Plzeňským krajem o tom, zda by kraj provoz od Penty převzal. To se bohužel nepodařilo, i když se dle našeho názoru jednalo o nejsystémovější řešení situace.

Městu Sušice nezbývalo nic jiného než zahájit kroky k zpět převzetí nemocnice, aby mohlo začít nemocnici provozovat a zajistit tak pro region potřebnou zdravotní péči.

“Tato zkušenost nám dala velkou životní lekci v tom, že je důležité mít minimálně nemocnici (tzn. budovy) ve vlastnictví města tak, abychom mohli mít páku na provozovatele nemocnice případně si mohli opět nemocnici provozovat sami.”,

říká nově zvolený jednatel Sušicické nemocnice s.r.o. radní Pavel Hais (Piráti).

Situace v Litoměřicích v některých aspektech připomíná Sušici, kde předání provozu nemocnice do soukromých rukou vedlo ke zhoršení zdravotní péče, což je nepřípustné. Na to je třeba neustále upozorňovat místní politiky, kteří mají zájem se provozu nemocnice zbavit. K tomu je třeba využít všech legálních možností, jako jsou například meetingy nebo petice. Připravovaný prodej akcií Litoměřické nemocnice totiž může být obrovskou chybou, která v důsledku okolností už nemusí být vratná a kterou nakonec odnesou občané města a regionu.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?