Komentář Mikuláše Peksy: jak politika ministerstva hýbe cenou akcií nemocnice

20. 05. 2019
Komentář Mikuláše Peksy: jak politika ministerstva hýbe cenou akcií nemocnice
Komentář Mikuláše Peksy: jak politika ministerstva hýbe cenou akcií nemocnice

Diskusi o privatizaci Městské nemocnice v Litoměřicích nemocnice rámuje argument, že nemocnice není ve své současné podobě ufinancovatelná. Přestože znalecký posudek z roku 2017 nic takového nenaznačuje, příznivci privatizace často argumentují tím, že “malá” nemocnice si nedokáže do budoucna na trhu vyjednat rovnocenné podmínky jako velké řetězce, které provozují mnoho nemocnic po celé zemi. Což prostě nemusí být pravda.

Podobný problém jako Litoměřická nemocnice totiž řeší řada dalších regionálních nemocnic. Nemocnice v Sušici, Roudnici nebo Mariánských lázních z podobných důvodů čelily opakovaným tlakům na privatizaci. Problém je systémový - cca 67 % nákladů na zdravotní péči v českém zdravotnictví hradí zdravotní pojišťovny. To je největší koláč, o který se hraje se mezi poskytovateli zdravotní péče. A základním pravidlem pro jeho dělení je úhradová vyhláška Ministertva zdravotnictví. Ta stanovuje minimální výši úhrad za jednotlivé úkony, tedy nepřekročitelný základ, který nemocnice od zdravotní pojišťovny musí dostat.

Problém je právě minimální výše úhrad - poskytovatel zdravotní péče si může na pojišťovně vymoci vyšší úhrady, čehož také velcí hráči využívají. Při vyjednávání rozhoduje velikost. Ministerstvo by se mělo nastavením výše úhrad snažit srovnat podmínky - ale samozřejmě závisí na tom, jak je který ministr silný a na jakou podporu své strany se může spolehnout. Velkou roli při tom pochopitelně hrají sponzoři té které politické strany a jejich schopnost prolobbovat si pro sebe vyhovující podobu úhradové vyhlášky.

Navzdory této ponuré skutečnosti dochází k mírnému pokroku v mezích zákona. Úhradovou vyhláškou pro rok 2019 slibuje ministerstvo 5 % meziroční nárůst úhrady oproti roku 2018 u všech skupin poskytovatelů. Znalecký posudek pro stanovení hodnoty Litoměřické nemocnice z roku 2017 při tom předpokládá každoroční růst tržeb pouze o 2 %. Na základě toho lze předpokládat, že celková hodnota akcií nemocnice poroste nad posudkem odhadovaných 115 milionů Kč.

Daleko zajímavějším je ovšem projekt DRG Restart. Stručně řečeno je cílem vytvořit metodiku, která by umožnila stanovit výši výhrad na základě dat získaných přímo od poskytovatelů zdravotní péče. Dá se předpokládat, že tento systém bude podstatně robustnější vůči tlaku lobbistů a tím dá potřebnou páku pro vyjednávání se zdravotními pojišťovnami právě regionálním nemocnicím, jako je třeba ta litoměřická.

Projekt DRG Restart byl zahájen už v roce 2015, finální dokončení se dle harmonogramu ministerstva předpokládá v letech 2019 až 2020. V tuto chvíli už existují simulace jeho nasazení v některých nemocnicích. Myslím, že jeho nasazení významným způsobem zahýbe všemi odhady ziskovosti Litoměřické nemocnice.

Mluví-li tedy představitelé radnice o prodeji nemocnice, rád bych věděl, zda-li by podobně uvažovali, kdyby se jednalo o jejich soukromý majetek. Bylo by hloupé nemocnici prodat a dívat se, jak její hodnota v rukou nového majitele samovolně roste díky změně státní zdravotnické politiky.

Zdroje

DRG RESTART

Dotazy k DRG Restart: jak ovlivní náklady špatná péče, obří odměny vedení či nízké platy zdravotníků?

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. 9. 2018

Znalecký posudek: Stanovení spravedlivé hodnoty („fair value“) obchodního závodu příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích.

Rozhovor s ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?