Komentář: Kolik máš vyhlášek, tolikrát jsi městem

20. 08. 2018
Tagy
Komentář: Kolik máš vyhlášek, tolikrát jsi městem
Komentář: Kolik máš vyhlášek, tolikrát jsi městem

Parafrází na přísloví o výhodě znalostí cizích jazyků se chci zamyslet nad smyslem obecně závazných vyhlášek. Jsou výhodou nebo přítěží? Určitě na to nenajdeme jednoznačnou odpověď. Dle mého mají určitě smysl vyhlášky upravující místní poplatky a daň z nemovitosti, tedy jakési „komunální daně.“ Každá obec nebo město má možnost se rozhodnout, zda bude chtít od občanů získat peníze a tyto smysluplně investovat. Případně určit, kolik se má platit za psy, vstupné, ubytovací kapacitu či lázeňský poplatek.

Větší problém vidím ve vyhláškách, které upravují problematiku veřejného pořádku. Přemýšlel jsem nad tím už dříve, ale posledním impulzem k tomuto článku je litoměřická vyhláška, která upravuje délku vodítka psa (může mít max. 1,5 metru). Představil jsem si strážníky běhající po městě s metrem a dohadující se s páníčky psů, jestli je ten metr kalibrovaný a měří přesně. Ale existuje mnoho dalších vyhlášek v různých městech. Zakazují na určitých místech pít či kouřit, sedět, žebrat, zpívat.

Zastupitelé mají legislativní pravomoc vyhláškou určit určité normy chování, ovšem jen v jejich městě či obci. Ale představte si, že si vyrazíte na dovolenou naší krajinou. Zastavíte ve městě XY a nevíte. Musí mít váš pes náhubek, můžete ho pustit na volno, může si váš spolujezdec před autem vypít pivo? Znáte, jak se chovat? Ne! Na druhou stranu si buďte jistí, že to neznají ani zastupitelé, kteří vyhlášky přijímají. Tak schválně, zkuste se zeptat těch litoměřických, kolik že máme platných vyhlášek a jakých. Ptát se na jejich obsah už asi ani nemá cenu. No, máme jich 31, ale některé jsou jen ty, které ruší jiné. Tudíž těch skutečně něco upravujících je 23. To není úplně málo. Ale na druhou stranu zákonů je cca 15.000 a nikdo vlastně ani neví, kolik přesně.

Problém je ten, že v podstatě vše důležité z hlediska veřejného pořádku upravuje přestupkový zákon a trestní zákoník. Podle mého nemá cenu na základě nějakého aktuálního excesu hned přijímat speciální vyhlášku. Dobrý policista dokáže postihnout téměř veškeré protiprávní jednání na základě aplikace existujících zákonů a nepotřebuje k tomu další vyhlášky. Aby byl zákon porušen, musí být jednání společensky nebezpečné. Je společenský nebezpečné, když budu mít dvoumetrové vodítko? Jasně, že není. Ale dohadujte se s rukou zákona.

Netvrdím, že je nutné hned šmahem všechny vyhlášky zrušit. Ale Zelení a Piráti navrhují udělat v Litoměřicích jejich důkladnou revizi a zbavit se těch, které jsou nevymahatelné, přežité nebo úplně zbytečné.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?

Naši lidé

 • Lenka Simerská

  Lenka Simerská

  Nestačí se dívat a pak kritizovat. Na mnoho věcí nestačí ani být občansky aktivní. Pokud chceme něco změnit, je potřeba použít politické nástroje. A proto kandiduji. Litoměřice mají obrovský potenciál být moderním, čistým a zdravým městem. Bohužel ale v mnohém zůstává u slov. Jsem aktivní ve veřejném prostoru poměrně dlouho. Zajímá mě, jak žijeme, co dýcháme, co jíme, jak rodíme a vzděláváme děti, jaké máme podmínky k práci. Pro město chci nabídnout svoje zkušenosti i odbornost.
 • Kateřina Stojanová

  Kateřina Stojanová

  Věřím, že Litoměřice dokáží být místem pro spokojený život obyvatel všech věkových kategorií a proto by každá takováto věková skupina měla mít v našem zastupitelstvu své zastoupení. Můj nízký věk mě zvýhodňuje v tom, že se pohybuji mezi mladými Litoměřičany, znám jejich problémy a tužby s městem spojené a chtěla bych tak být spojkou mezi nimi a vedením města. Jsem přesvědčená, že mladí jsou budoucností našeho města a měli by tak dostat podíl na místním rozhodování.
 • Renata Vášová

  Renata Vášová

  Pokud chci něco ve svém okolí změnit, je třeba se aktivně zapojovat do aktivit a pozic, ze kterých mohu tyto změny ovlivňovat. Otevřenost, transparentnost, diskuse a rozvoj občanské společnosti, solidarity, aktivismu a komunit - tam bychom měli město směřovat.