Chceme v Litoměřicích vyvážený radniční zpravodaj

15. 08. 2018
Tagy
Chceme v Litoměřicích vyvážený radniční zpravodaj
Chceme v Litoměřicích vyvážený radniční zpravodaj

Radniční zpravodaj je sestavován radnicí. Zastupitelé dostávají nějaký prostor k vyjádření, ten ale není nijak velký. A hlavně nemohou reagovat na některé účelové a zavádějící články a tvrzení radnice.Příkladem může být tvrzení pana starosty v Radničním zpravodaji č. 1 z 6. února 2018, kde je na str. 7 starostova odpověď na článek, který napsal poslanec Mikuláš Peksa (Piráti).

Citace starosty: „Pane poslanče, všechny opoziční strany zastoupené v zastupitelstvu dostaly nabídku pracovat ve výborech. Bylo na nich, jak se s nabídkou vypořádají.“

Opoziční strany měly zájem na zastoupení ve výborech už na ustavujícím jednání zastupitelstva po volbách. Jejich zájem ale nebyl vzat v potaz. Poslední návrh na zastoupení opozičních stran ve finančním výboru (což je nejdůležitější výbor) jsem podal před rokem. Koalice ho však neschválila. Zelení a ANO tam zástupce nemají. Problém je i skutečnost, že opozice má pouze jednoho zástupce v redakční radě. Jako Zelení jsme usilovali také o zastoupení, ale marně. Pevně doufáme, že po volbách se situace změní a Radniční zpravodaj bude více otevřený nejenom opozičním zastupitelům, ale i občanům.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?

Naši lidé

 • Lenka Simerská

  Lenka Simerská

  Nestačí se dívat a pak kritizovat. Na mnoho věcí nestačí ani být občansky aktivní. Pokud chceme něco změnit, je potřeba použít politické nástroje. A proto kandiduji. Litoměřice mají obrovský potenciál být moderním, čistým a zdravým městem. Bohužel ale v mnohém zůstává u slov. Jsem aktivní ve veřejném prostoru poměrně dlouho. Zajímá mě, jak žijeme, co dýcháme, co jíme, jak rodíme a vzděláváme děti, jaké máme podmínky k práci. Pro město chci nabídnout svoje zkušenosti i odbornost.
 • Kateřina Stojanová

  Kateřina Stojanová

  Věřím, že Litoměřice dokáží být místem pro spokojený život obyvatel všech věkových kategorií a proto by každá takováto věková skupina měla mít v našem zastupitelstvu své zastoupení. Můj nízký věk mě zvýhodňuje v tom, že se pohybuji mezi mladými Litoměřičany, znám jejich problémy a tužby s městem spojené a chtěla bych tak být spojkou mezi nimi a vedením města. Jsem přesvědčená, že mladí jsou budoucností našeho města a měli by tak dostat podíl na místním rozhodování.
 • Renata Vášová

  Renata Vášová

  Pokud chci něco ve svém okolí změnit, je třeba se aktivně zapojovat do aktivit a pozic, ze kterých mohu tyto změny ovlivňovat. Otevřenost, transparentnost, diskuse a rozvoj občanské společnosti, solidarity, aktivismu a komunit - tam bychom měli město směřovat.