Piráti představují 7-bodový plán pro záchranu litoměřické nemocnice

24. 06. 2019
Piráti představují 7-bodový plán pro záchranu litoměřické nemocnice
Piráti představují 7-bodový plán pro záchranu litoměřické nemocnice

Piráti představují alternativu k ukvapeným a netransparentním snahám radniční koalice prodat městskou nemocnici. Takové rozhodnutí může být přijato jedině z demokratické vůle občanů Litoměřic. Proto představujeme 7-bodový plán, který umožní informované rozhodnutí na základě skutečných dat a zvážení všech okolností.

Minulé týdny ukázaly řadu chyb v přípravách Rady města na urychlenou privatizaci městské nemocnice. Rada města pověřila místostarostu Karla Krejzu vypracováním nového znaleckého posudku na ocenění akcií. Původní znalecký posudek totiž nedával důvody nemocnici privatizovat, jak jsme zjistili po té, co ho radnice na naši žádost zveřejnila. Ke spěchu navíc není důvod, protože - navzdory tvrzením Rady a jí dosazeného vedení - nemocnice hospodaří se sice malým, ale kladným výsledkem. Její hospodaření by se navíc mělo zlepšit, až ministerstvo zdravotnictví představí svou metodiku DRG Restart.

7-bodový plán Pirátů pro litoměřickou nemocnici

  • Vypsat dvouleté moratorium na prodej akcií nemocnice, aby bylo možno shromáždit potřebné informace
  • Vypsat transparentní výběrové řízení na nové nezávislé vedení nemocnice
  • Provést nezávislý audit hospodaření nemocnice a zveřejnit jeho výsledky
  • Vypracovat a zveřejnit městskou zdravotnickou koncepci, která by určila minimální požadavky na poskytovanou péči
  • Vytvořit a zveřejnit předpověď hospodaření uvažující novou metodiku ministerstva zdravotnictví DRG Restart
  • Transparentně předložit návrh smlouvy o prodeji možnému novému vlastníkovi
  • Uspořádat o možném uzavření smlouvy o prodeji referendum
Sdílení je aktem lásky
Kam dále?